MartynaR

250 tekstów – auto­rem jest Mar­ty­naR.

Kilka tysięcy mil

Ocean to nic
To tyl­ko kil­ka ty­sięcy mil
I choć te mi­le nas dzi­siaj dzielą
To ten ocean jest dla mnie nadzieją.
Wśród głębin,
Wśród ciem­nych od­chłani,
Wśród fal, które w klif uderzają,
Są spo­koj­ne taf­le wody,
Które uspokajają
I jas­ność nieba w so­bie odbijają...
Bo nie ma oceanu
Na którym sztor­my wie­cznie trwają.


~Mar­ty­na Rakowska 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 4 czerwca 2017, 20:00

Całym światem nie potrafię być

Wy­bacz mi 
Bo ja nie umiem być
Dla ko­goś
Światem całym

Za­rywać no­cy
Poświęcać dni
Błagając by mo­men­ty trwały

Ja nie pot­ra­fię
Iść za rękę

Grun­tu wciąż szu­kam pod nogami

Ja nie pot­ra­fię
Żyć tą chwilą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 stycznia 2017, 22:06

Sen mi zwróć

Śpię na części
Tam ser­ce usy­pia
Tu się ro­zum zdrzemnie

Marze­nia za­padły w śpiączkę
Wspom­nienia cier­pią na bezsenność
Koszma­ry mnie gnębią

Po­duszka uwiera
Kołdra nie grzeje
Księżyc razi
Gwiaz­dy nie spadają

Je­dynie me­lato­nina działa wtedy,
Gdy Two­je ra­miona mnie otulają

Gdy Twój bark jest moją poduszką
Two­je dłonie kołdrą

Gdy nie muszę żyć wspomnieniami
Bo przy To­bie no­we się tworzą

Budzisz marze­nia i koszma­ry usypiasz

Zwróć mi mój sen

Bo śpię na części gdy znikasz 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 10 października 2016, 22:34

Ujemne jony

Trzy­mając się za ręce
Krzycze­liśmy so­bie tę na­miętną niemiłość
Słowa się wy­rywały
Sil­ne i czułe

Na próżno

Ciała lgnęły do siebie
Po­za kontrolą
Jak magnes
Siłą zat­rzy­mać nie możesz

A ser­ca us­ta­wione
Ujem­ny­mi jo­nami
Choćby chciały
Żad­na siła ich nie złączy 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 czerwca 2016, 19:34

* * *

Pachniesz mi tęsknotą
Z od­ro­biną głupo­ty
Cicho szep­czesz ważne rzeczy
Mało ważne krzyczysz

Bu­jasz się
To tu, to tam
Nie pil­nu­jesz
Czy Ci ser­ce jeszcze bi­je

Budzisz się
Jest jak zaw­sze
I wie­rzysz, że masz co masz
Bo Ci świat to winien

Obudzisz się
I będziesz sam
Bo światu nic nie dałeś
I świat nic nie mu­si Ci dać

Będziesz tęsknił. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 maja 2016, 06:40

Chy­ba tak jest, że poz­nając w życiu ko­goś, kto wy­daje się być częścią Ciebie, chciałabyś, żeby cała reszta ludzi była jak on. Porównu­jesz słowa, ges­ty, uśmie­chy, sny, spoj­rze­nia, od­dechy.
I kiedy już [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 marca 2016, 21:44

"Doszłam do wnios­ku, że nie za­pomnę, nie chcę, to mnie stworzyło, to ufor­mo­wało we mnie mocną nadzieję i wiarę w siebie, cho­ciaż ona cza­sami gdzieś zni­ka, ale nie tyl­ko ona.
Ta miłość [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 marca 2016, 23:09

* * *

Na­dal się leczę,
Łykam nadzieję ra­no i wie­czo­rem,
Wiary do­daję do herbaty,
Miłości do ka­wy.
Choć kaw nie pijam.

Na­dal tęsknię,
Układam nam dob­re za­kończe­nia przed snem.
Wy­syłam Ci krótkie myśli
Na dob­ra­noc.

Na­dal tu jes­tem,
Jak­byś chciał się cofnąć,
Wrócić,
Al­bo gdy­byś tędy przechodził.
Na wszel­ki wy­padek będę tu zawsze.

Na­dal pat­rzę w gwiaz­dy,
Na­dal one świecą,
Póki niebo będzie is­tnieć
Nie zmienię tego. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 29 lutego 2016, 20:55

* * *

Prawdę mówiąc, cze­kam na Ciebie jeszcze. Od­noszę wrażenie, że nig­dy nie przestanę.
Śnisz mi się po no­cach (po dniach też, pa­miętasz chy­ba, że lu­bię drzem­ki), cza­sami jeszcze zas­pa­na w środ­ku no­cy, chcę Ci [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 14 lutego 2016, 21:45

Jest pan za daleko

Jest pan blisko,
ale sam pan widzi ja­kie to trudne.
Chmu­ry zle­wają się w jedno,
Krzy­ki podobnie.

Wczo­raj mi ktoś zos­ta­wił słowo
Na pa­rape­cie.
Ok­no niezam­knięte,
Chłodu na­wiało, słowo chłodne.

Lek­ko pan mnie uniósł,
Led­wo mnie pan uniósł,
Znów leżę,
Ni­by nieporzu­cona.

Zbiera mnie ktoś
Z dołu, jak puzzle roz­sy­paną.
Wrzu­cona do pudełka,
Nieposkładana.

Jest pan za daleko. 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 13 lutego 2016, 19:01
MartynaR

Martyna Rakowska. Wszystkie zamieszczane tutaj teksty są moją własnością. Zastrzegam sobie prawa autorskie. Jeśli chcesz wykorzystać któryś z moich tekstów podpisz je moim imieniem i nazwiskiem. 10.01.2016

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

MartynaR

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

17 stycznia 2017, 18:33onejka sko­men­to­wał tek­st Całym światem nie pot­ra­fię [...]

16 stycznia 2017, 22:49MartynaR sko­men­to­wał tek­st tęsknota

16 stycznia 2017, 22:46MartynaR sko­men­to­wał tek­st Idą ciężkie cza­sy... - [...]

16 stycznia 2017, 22:18Cris sko­men­to­wał tek­st Całym światem nie pot­ra­fię [...]

16 stycznia 2017, 22:12MartynaR sko­men­to­wał tek­st Całym światem nie pot­ra­fię [...]

16 stycznia 2017, 22:10Cris sko­men­to­wał tek­st Całym światem nie pot­ra­fię [...]

16 października 2016, 20:34MartynaR sko­men­to­wał tek­st Sen mi zwróć

11 października 2016, 21:33M44G sko­men­to­wał tek­st Sen mi zwróć

11 października 2016, 18:37Cris sko­men­to­wał tek­st Sen mi zwróć

6 czerwca 2016, 21:1022luty sko­men­to­wał tek­st Ujemne jo­ny